Kapitalförvaltning

Kontakta oss på Svensk Kapitalförvaltning eller din rådgivare om du vill ha mer information om förvaltning och sparande anpassad för din egen risknivå och placeringshorisont.
För oss är det viktigt att ge våra kunder anpassad och personlig service.


Svensk Kapitalförvaltning
Drottninggatan 24
582 25 Linköping

Anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommision AB

Telefon: +46 (0)705 66 19 75
Email:
info@svenskkapitalforvaltning.seKlagomålsansvarig är bolagets VD
Jens Bernholtz
jens@svenskkapitalforvaltning.se

Du kan också vända dig till.
Allmänna reklamationsnämnden 08-555 017 00
Konsumenternas försäkringsbyrå 08-225800
Allmän domstol.
Alternativt konsumentvägledare i din kommun.