Kapitalförvaltning

Vi kan bistå våra kunder med allt från privat pensionssparande till specialanpassade finansiella förvaltningslösningar för företag, privat personer och institutioner.

Vi bevakar löpande portföljen och gör tillsammans med dig omplaceringar när vi tillsammans bedömer det lämpligt. Vår förvaltning ger dig bra avkastningsmöjligheter med risk justerad för att passa dina mål. Detta innebär att vi följer och utvärderar marknader och tillgångar samt beslutar hur dina pengar skall vara placerade, förutom vår egen analys har vi tillgång till information från ett flertal ledande aktörer och banker.

Svensk Kapitalförvaltning gör om du önskar en total pensions och försäkringskontroll där vi samlar in information om dina gamla försäkringar (Tjänstepension och privat) analyserar efter det din nuvarande situation och framtida möjligheter.